Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Ürünlerimiz


Þiþme Bariyer


Solid Bariyer


Çit Bariyer


Sabit Bariyer


Bilge Boom


Sorbent Granül


Oil Spill Kit


Sorbent Boom


Sorbent Pad


Sorbent Rulo


Sorbent Socks

Sorbent Granül

Granülize edilmiþ sorbent taneciklerdir.

Karada ve denizde kullanýlýr.

Bünyesine aldýðý atýðý geriye býrakmaz.

Korozyona uðramaz.

Zehirsizdir.

Hidrofobik (su emmez) özelliktedir.

Küçük döküntülerde ve lokal kirliliklerde kullaným kolaylýðý saðlar.

Þirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry