Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Ürünlerimiz


Þiþme Bariyer


Solid Bariyer


Çit Bariyer


Sabit Bariyer


Bilge Boom


Sorbent Granül


Oil Spill Kit


Sorbent Boom


Sorbent Pad


Sorbent Rulo


Sorbent Socks

Sabit Bariyer

• Nitril Kauçuk malzemeden üretilmiþtir.

• Alt denge aðýrlýklarý bölgenin yapýsýna göre deðiþtirilebilir (kurþun veya zincir).

• 25 metrelik parçalar halindedir.

• Ekleme yerlerinden kolayca eklenerek istenilen uzunluklar elde edilir.

• Yüzdürücüler LLD polietilen malzemeden yapýlmýþ olup çok yüksek darbelere dayanýklýdýr.

• Ýhtiyaca göre istenilen ölçülerde imal edilebilmektedir.

• Yüksek mukavemetli sýnýrlama bariyerleridir.

• Uzun süre deniz ortamýnda kalabilir.

• Riskli olan bölgelere sabitlenerek olasý kirliliklerin yayýlmasýný ve istenmeyen bölgelere girmesini engeller.
Tip

• 45 cm draft

• 35 cm freeboard

• 80 cm totalÞirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry