Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Ürünlerimiz


Þiþme Bariyer


Solid Bariyer


Çit Bariyer


Sabit Bariyer


Bilge Boom


Sorbent Granül


Oil Spill Kit


Sorbent Boom


Sorbent Pad


Sorbent Rulo


Sorbent Socks

Sorbent Boom

• Emici bariyerlerdir.

• Kendi aðýrlýðýnýn 15-20 misli emme kapasitesine sahiptir.

• Üç metrelik parçalar halinde bulunan bariyerler , uçlarýnda bulunan paslanmaz ekleme yerlerinden birbirlerine kolayca eklenerek istenilen uzunluklarda kullanýlýr.

• Tam olarak doyduðunda bile batmaz yüzer vaziyette kalýr.

• Korozyona uðramaz.

• Hidrofobik özelliktedir (Su emmez).

• Standartlara uygun olarak kolay kullanýlacak þekilde dizayn edilmiþtir.

• Bünyesine aldýðý atýðý geriye býrakmaz.

Tip

• 12 cm çap x 300 cm boy

• 18 cm çap x 300 cm boy

• 20 cm çap x 300 cm boy• Su emmeyen hidrofobik polyropylene liflerden oluþur.

• Deniz kirliliklerine müdahale ve temizlik çalýþmalarýnda kullanýlýr.

• Kendi aðýrlýðýnýn 15-20 katý emme kapasitesine sahiptir.

• Sahil þeridini kirlilikten korur.

• U veya J biçiminde bir form ile 2 tekne ile yaðý toplanabilir.

• Oil boom'larla birlikte kullanýlabilir.

• Uçlarýnda bulunan paslanmaz ekleme baðlantýlarý ile birbirlerine kolayca eklenerek istenilen uzunluklarda kullanýlýr.

• Tam doyuma ulaþtýðýnda bile batmaz.

• Korozyona uðramaz.

• 3 metre'lik parçalardan oluþur.

• Bünyesine aldýðý atýðý geriye býrakmaz.

Ölçüler

• 12 cm çap x 300 cm uzunluk

• 18 cm çap x 300 cm uzunlukÞirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry