Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Ürünlerimiz


Þiþme Bariyer


Solid Bariyer


Çit Bariyer


Sabit Bariyer


Bilge Boom


Sorbent Granül


Oil Spill Kit


Sorbent Boom


Sorbent Pad


Sorbent Rulo


Sorbent Socks

Solid Bariyer

Silindirik Kesit Dolgu Bariyer;

Acil Müdahale gereken operasyonlar için çok uygundur, silindirik kesit dolgu bariyer deniz yüzeyinde oluþan kirliliði 40 cm kalýnlýða kadar baþarý ile tutar ve daðýlmasýný engeller.

Silindirik formu sayesinde deniz üzerinde çekilirken herhangi bir dönme v.b. olumsuz durumlara maruz kalmaz ve formunu korur, uzun süre denizde kalmasý durumunda freeboard özelliði deðiþmez, yüksek dalgalarda baþarý ile çalýþýr.

TPU malzemeden üretilmiþ olan bariyerin aðýrlýk kýsmý etek bölümünde bulunan kapalý hazne içindeki zincir ile saðlanmýþtýr, 2.50 metrelik yüzdürücü bölümleri ile 30 metrelik parçalar halindedir.

Ekleme yerlerinden birleþtirilerek istenilen uzunluklar elde edilir.
Þirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry