Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Ürünlerimiz


Þiþme Bariyer


Solid Bariyer


Çit Bariyer


Sabit Bariyer


Bilge Boom


Sorbent Granül


Oil Spill Kit


Sorbent Boom


Sorbent Pad


Sorbent Rulo


Sorbent Socks

Çit Bariyer

• Deniz yüzeyinde oluþabilecek kirliliklerde atýklarýn yayýlmasýný engelleyerek istenilen bölgelerde toplanmasýný saðlar.

• Acil müdahale gerektiren operasyonlar için çok uygundur.

• Çapraz dokuma üzeri PVC kaplama polyester kumaþ malzemeden üretilir.

• Gerilme ve kopma direnci çok yüksektir.

• Güneþ ýþýnlarý ve deniz suyundan etkilenmez.

• Aðýrlýk zincirleri daldýrma galvaniz kaplamadýr.

• Alev geciktirici özelliði vardýr.

• Bariyerler 25 metre'lik bölümlerden oluþur. Standartlara uygun ekleme yerlerinden kolayca eklenerek istenilen uzunluklar elde edilir.

• Parçalar birbirlerine alüminyum baðlantý yerlerinden kolayca eklenir ve sýzdýrmazlýk saðlar.

• Bariyer, üzerinde bulunan yüzdürücüler (kapalý hücre) ve aðýrlýklar sayesinde denizin altýnda ve üzerinde dalga hareketlerine uyum saðlayarak tutucu görevini baþarýyla yapar.

• Tambur üzerinde muhafaza edilmesi operasyon kolaylýðý saðlar ve malzemenin yýpranmasýný engeller.

Tip

Seagull 1200

• 120 cm yükseklik

• 45 cm freeboard

• 75 cm draft

Seagull 1100

• 110 cm yükseklik

• 40 cm freeboard

• 70 cm draft

Seagull 800

• 80 cm yükseklik

• 30 cm freeboard

• 50 cm draftÞirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry