Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Ürünlerimiz


Þiþme Bariyer


Solid Bariyer


Çit Bariyer


Sabit Bariyer


Bilge Boom


Sorbent Granül


Oil Spill Kit


Sorbent Boom


Sorbent Pad


Sorbent Rulo


Sorbent Socks

Sorbent Yastýk

Sorbent yastýk endüstriyel alan ve gemilerdeki makinalardaki yað sýzýntýlarý için kullanýlýr.

Sýzýntýnýn kaynaðý makinanýn altýna rahatlýkla yerleþtirilir.

Kendi aðýrlýðýnýn 15 katý emme kapasitesine sahiptir.Þirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry